Niklas Ranås

Sammanfattning

Jag är en allsidig fullstack-utvecklare som har stor erfarenhet inom .NET och webbutveckling. Jag har arbetat med allt från stora ekonomisystem med 20-årig historia till greenfield-projekt där jag har haft en ledande roll från dag ett. Förutom ren utveckling har jag jobbat med devops för systemen vi har byggt såsom kontinuerlig integration av kod i automatiska byggen, tester och deployments. Även kravhantering har varit en stor del av arbetet på dessa projekt.

Jag har ett stort intresse av att leverera mjukvara av hög kvalité samt att lära mig nya tekniker och tillvägagångssätt.

Yrkeslivserfarenhet

Projekt

Utbildning

Språk

Referenser

Lämnas på begäran.